Procvičování mocnin

Procvičte s dětmi zábavnou formou mocniny na hrací kostce…

  • Vytiskněte kostku a rozdejte ji žákům do dvojic v lavici.
  • Na tabuli napište, čemu se rovná x a y.
  • Ponechte žákům ve dvojicích chvíli času, aby se procvičili v mocninách.
  • Chcete-li mít kontrolu nad výsledky, vyvolávejte žáky, kteří poté hodí kostkou a následně vám sdělí odpověď.
  • Během času můžete zadání měnit.
  • Žáci se také mohou zkoušet sami – na papír ve dvojicích si napíší své zadání x a y a dělají si čárky dle toho, kdo odpoví správně.

Kostka na procvičování mocnin byla vymodelovaná v programu Tinkercad.

Návody ke stažení

STL ke stažení