Tangramy

Rozvíjejte dětem logické myšlení…

  • V programu Tinkercad jsme vymodelovali kvádr, který jsme nařezali v programu Meshmixer.
  • Čím více řezů, tím se stává tangram složitější.
  • Žákům můžete napovědět papírem, které je stejně velký jako složený tangram a slouží jako podklad.
  • Také můžete vymodelovat krabičku, do které se tangram rovnou skládá.
  • Více naleznete v návodu ke stažení.
  • Ke stažení najdete celkem pět různých variant tangramu.

Návody ke stažení

STL ke stažení