Objem základních těles

Nechte své žáky počítat zábavnější formou objemy těles, které mají před sebou a přitom objevit známe tvrzení…

Cílem pracovního listu je zopakovat a upevnit látku:

  • Základní pojmy spojené s krychlí, kvádrem a válcem.
  • Vzorec pro výpočet objemu krychle, kvádru a válce.
  • Uvědomit si u pravidelných těles, že pokud máme stejné obsahy podstav a stejnou výšku těles, mají stejný objem bez ohledu na tvar tělesa.

Pracovní list ke stažení

STL ke stažení