Jeden litr

Přesvědčte své žáky formou pokusu, že 1 litr se rovná 1 decimetru krychlovému.

  • Vytiskněte následující model a případně nádobu pod model.
  • Nechte své žáky spočítat objem vnitřní dutiny.
  • Výsledek objemu vnitřní části modelu převeďte na decimetry krychlové.
  • Přichystejte si odměrný válec, do kterého nalejte 1 litr vody a přelijte tuto vodu do modelu.
  • Pro snazší vylití vody doporučuji pod model nádobu, která zachytí vodu při cestě k umyvadlu.

Pracovní list ke stažení

STL ke stažení