Bezplatné 3D softwary

3D modelovánı́ objektů v různých softwarech můžeme rozdělit do dvou základních typů:

 • Sculpting: Je sochařské modelovánı́ k vytvářenı́ nepravidelných tvarů (lidı́, zvířat, rostlin). U sculptingu se tvaruje virtuální hmota podobně jako u sochaře.
 • 3D CAD modeling: Je parametrické modelování je přesné modelování dílů na základě zadaných hodnot.


S rychlostı́, jakou se dnes 3D technologie vyvíjí, bude rozdělenı́ přibývat. Modelování objektů v programech je náročná činnost a začátky mohou být těžké. Před samotnou tvorbou modelů je třeba se obrnit trpělivostı́ a seznámit se s uživatelským prostředím programu a jeho obsluhou. Na trhu existuje řada programů pro 3D tisk, z nichž některé jsou určeny pro profesionální použitı́ a jiné jsou vhodnější pro začátečníky nebo pro domácí kutily. Doporučuji seznamovat se postupně s prostředím v různých softwarech. Do budoucna to může zjednodušit, zrychlit práci při modelovánı́ složitějších objektů. My se zaměříme na programy, které jsou zdarma a jsou vhodné pro použitı́ na základní škole a to zvlášť pro 1. a 2. stupeň základní školy. Ve všech níže uvedených programech lze importovat i exportovat soubor ve formátu STL. Většina programů je v českém jazyce, některé v anglickém jazyce. U každého programu to vždy uvedeme.

Na 1. stupeň základní školy doporučujeme:

 • Doodle 3D Transform
 • Tinkercad
 • SketchUp

Na 2. stupeň základní školy doporučujeme:

 • Blender
 • Onshape
 • Meshmixer
 • Fusion 360
 • FreeCAD

Na 3. stupeň základní školy doporučujeme:

 • OpenSCAD