Onshape

Onshape je cloudový software pro počítačové navrhovánı́ (CAD), který uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a sdílet 3D modely. Obsahuje řadu nástrojů pro skicovánı́, modelovánı́, sestavovánı́ a spolupráci, stejně jako možnost přístupu a úpravy modelů z jakéhokoli zařı́zenı́ s připojenı́m k internetu. Onshape také obsahuje funkce pro správu verzí a pracovních postupů, takže se dobře hodı́ pro použitı́ ve strojírenství a výrobě. Onshape je placený software, nabízí různé druhy předplatného, včetně bezplatné verze, která poskytuje přístup k omezené sadě funkcí a úložiště. Bezplatná verze je určena pro fanoušky, učitele a studenty. Umožňuje jim vytvářet a upravovat 3D modely, avšak s určitými omezenı́mi na úložišti a počtu soukromých dokumentů, které lze vytvořit. V placené verzi nabízí Onshape přístup k pokročilejším funkcím, větší úložiště a také možnost vytvářet soukromé dokumenty a spolupracovat na nich. Tyto plány jsou určeny pro použitı́ ve strojírenství a výrobě a obvykle je používají společnosti a organizace. Protože programujeme v on-line prostředı́, dá se stránka automaticky přeložit, tak jako jsme to udělali my. Tuto volbu však nedoporučuji, protože přeloženı́ funkcí často neodpovídá realitě (viz postup). Program je dostupný v anglickém jazyce.

Dostupnost

www.onshape.com

Formát souboru

Podporuje formáty .stl a mnoho dalšı́ch.

Výhody/Nevýhody

Onshape je vhodný nástroj pro parametrické modelovánı́ přesných dı́lů na základě zadaných hodnot.

Doporučenı́ pro 2. stupeň základní školy

Onshape je profesionální 3D modelovací software, který se primárně používá ve strojírenství a výrobě. Je navržen pro použitı́ profesionály a zkušenější uživatele, kteří jsou obeznámeni s koncepty a technikami 3D modelovánı́. I když se rozhraní Onshape poměrně snadno používá, může být složité pro mladší žáky.