Model krychle a kvádru

Nechte děti pohrát si se stavebnicí a zároveň připomenout si základní pojmy spojené s krychlí a kvádrem.

Cílem tohoto pracovního listu je zopakovat a upevnit látku:

  • Základní pojmy spojené s krychlí a kvádrem.
  • Vzorec pro výpočet povrchu krychle a kvádru.
  • Narýsovat síť modelu krychle nebo kvádru.