Onshape – návody

Při prvním spuštění programu se zobrazí nabídka nastaveni, kde si lze zvolit výchozí jednotky, počet zobrazitelných desetinných míst, ovládání myši atd.

Po otevřeni prostředí softwaru v levém sloupci začnou přibývat parametry a díly, které postupně
tvoříme v průběhu modelovaní objektu (tyto parametry a díly lze přejmenovat pro snazší orientaci).

V horní časti softwaru se nachází funkce pro modelovaní. Při modelování krychle a kvádru volíme jiný pohled než při modelovaní válce, abychom čtenáři rozšířili zkušenosti.

Návody ke stažení