OpenSCAD – návody

OpenSCAD je softwarový nastroj pro modelovaní 3D objektů pomocí programovaní. Uživatelé mohou psát kód v jazyce podobném jazyku C a OpenSCAD poté interpretuje tento kód a vytváří 3D model na základě instrukcí, které jsou v kódu obsaženy. Kód v softwaru OpenSCAD píšeme do levé části okna. Program je nastaveny v mm. Jednotlivé kroky jsou vysvětleny v kódu.

Návody ke stažení