SketchUp – návody

SketchUp zobrazuje osy x, y, z různými barvami pro lepši orientaci při modelovaní (červena, zelená a modrá). Pro představu velikosti při modelovaní objektu je ve scéně umístěna postava (lze ji smazat).

Před samotným exportem 3D modelu pro tisk, je třeba postavu smazat. V levé horní časti okna v nabídce Nastaveni aplikace jsme zvolili Výchozí šablonu – milimetry. Nyní je třeba aktualizovat okno, aby se nastaveni projevilo. Před zvolením dalšího kroku v programu doporučuji pomocí mezerníku přepínat na kurzor myši. Kurzor myši lze zvolit také v nabídce v levé části okna. Za zmínku také stoji vpravo dole okno Měření, kde se aktuálně ukazují míry pravé modelované časti a zde se také dají přepsat.

Návody ke stažení