Souřadnicový systém tiskáren

Podle způsobu pohybu v trojrozměrném prostoru rozdělujeme tiskárny do následujících kategorií:

Kartézská tiskárna

  • Je vybavena osami x, y, z, kde se hlava pohybuje nahoru a dolů, podložka dopředu a dozadu. U většiny tiskáren je tisková podložka pravoúhlého tvaru. Tato technologie je vhodná pro tisk menších objektů.

Delta tiskárna

  • Využívá zavěšeného extruderu na třech ramenech, která jsou spolu spojená v místě extruderu. Výhodou jsou rychlé pohyby a velký tiskový prostor především v ose z. Naopak tiskárna vyžaduje vysokou přesnost při stavbě a následné kalibraci.

Polar tiskárna

  • Je založena na polárním pohybu tiskové hlavy po dvou osách a rotační podložce. Tento systém je konstrukčně velmi jednoduchý, ale ovládánı́ je poměrně komplikované.

Scara tiskárna

  • Je vybavena robotickým nebo kloubovým ramenem ovládající extruder. Tiskárna je jednoduchá na sestavenı́. V současnosti je pořizovací cena vysoká, avšak v budoucnu najde své uplatněnı́ především v průmyslu.