Naučné schody

Škola hrou, říkal Jan Amos Komenský… 

Oživte vaše schody ve škole a vytvořte naučné schody pro děti.

Nabarvěte čela schodů, vytiskněte některé ze základních vzorců z fyziky, matematiky a chemie. Žáci mají vzorce stále na očích a učí se formule nenásilně a podprahově. 

  • Nejdříve jsme jednu polovinu schodů nabarvili na žlutou a druhou polovinu na modrou barvu.
  • Vzorce žáci modelovali v programu Tinkercad. 
  • Poté  jsme vzorce vytiskli a nalepili na čela schodů.
  • K výtisku modelů jsme použili materiál PLA.
 
Nechte děti vymýšlet vhodné příklady, které se mohou učit nejen ony, ale také ostatní spolužáci.