FreeCAD

FreeCAD je bezplatný a open-source 3D software. Je primárně používán pro vytváření 3D modelů pro použitı́ v inženýrském a architektonickém designu. Má širokou škálu funkcí a nástrojů, které umožňují uživatelům vytvářet modely dílů, budov atd. Program má modulární architekturu a může být rozšířen o různé pracovní plochy pro konkrétní úkoly, jako je strojírenství, architektonický design a elektrotechnika. Software také poskytuje Pythonovou konzoli, která umožňuje uživatelům psát makra, skripty a automatizovat opakujı́cı́ se úkoly. FreeCAD používá parametrický přístup k modelovánı́, což znamená, že uživatel může definovat parametry modelu a později je změnit a model se podle toho aktualizuje. Má také širokou škálu nástrojů pro tvorbu, úpravy a manipulaci s 3D modely. Podporuje import a export mnoha populárnıích formátů souborů, včetně .stl. Může být skvělým nástrojem pro žáky, nadšence a profesionální inženýry, kteří hledají silný, ale bezplatný 3D modelovací software. FreeCAD je open-source software, je volně dostupný ke staženı́ pro různé operační systémy, jako jsou Windows, MacOS a Linux. Uživatelé si mohou stáhnout instalační soubor a nainstalovat ho na svůj počítač, aby mohli software používat. Primárně není dostupný jako online verze, ale existujı́ některé weby, které poskytujı́ vzdálené
využitı́ FreeCAD na jejich vlastním serveru, kde se uživatelé mohou přihlásit a pracovat na svých projektech pomocı́ webového rozhraní. Za zmínku stojı́, že jako open-source software je zdrojový kód FreeCADu veřejně dostupný, což umožňuje uživatelům měnit, vylepšovat a distribuovat software. To
také znamená, že při použı́vánı́ softwaru nejsou žádné skryté náklady nebo poplatky a uživatelé mohou také přistupovat ke komunitnı́mu fóru pro podporu. Program je dostupný v anglickém jazyce.

Dostupnost

www.freecadweb.org

Formát souboru

Podporuje formáty STL a mnoho dalšı́ch.

Výhody/Nevýhody

FreeCAD je dokonalým přı́kladem parametrického modelovánı́. Obsahuje mnoho pokročilejšı́ch nástrojů, které vyžadujı́ předchozı́ch zkušenostı́ s modelovánı́m.

Doporučenı́ pro 3. stupeň základní školy nebo pro nadané žáky 2. stupně

FreeCAD je vhodný pro žáky 3. stupně, mají-li žáci předešlé zkušenosti s 3D modelovánı́m a navrhovánı́m. Pokud žáci nemají žádné zkušenosti s 3D modelovánı́m, mohou být pro žáky některé funkce a možnosti FreeCADu složité.