OpenSCAD

OpenSCAD je bezplatná softwarová aplikace pro 3D modelovánı́ s otevřeným zdrojovým kódem, která uživatelům umožňuje vytvářet 3D modely pro 3D tisk. Je unikátní v tom, že k vytvářenı́ modelů používá jednoduchý a přesný programovací jazyk, spíše než grafické uživatelské rozhraní. Díky tomu je skvělým nástrojem pro uživatele, kteří jsou obeznámeni s programovánı́m nebo chtějı́ vytvářet parametrické návrhy, kde můžete změnit velikost, tvar nebo jakékoli jiné parametry modelu pouze změnou hodnot v kódu. Používá se především v technických oborech, jako je strojírenství, architektura a produktový design, laserové řezánı́, CNC frézovánı́ a využívají jej také kutilové k vytvářenı́ 3D modelů. OpenSCAD je třeba stáhnout a nainstalovat do počítače uživatele. Je k dispozici pro Windows, Mac a Linux a lze jej zdarma stáhnout z oficiálních stránek. Jakmile si stáhnete a nainstalujete software, můžete program otevřít a začı́t vytvářet své 3D modely. Vzhledem k tomu, že používá programovací přístup, budete muset napsat nebo importovat kód, který představuje model, ale software vám poskytuje editor, kde můžete psát a zároveň vidět výsledek v reálném čase. Program je dostupný v anglickém jazyce.

Dostupnost

www.openscad.org

Formát souboru

Podporuje formáty .stl a mnoho dalšı́ch.

Výhody/Nevýhody

Software OpenSCAD je vynikající program pro parametrické modelovánı́. Je však třeba, aby uživatel znal základy programovánı́, neboť se modelovánı́ zakládá na programovacím jazyku.

Doporučenı́ pro 3. stupeň základní školy nebo pro nadané žáky 2. stupně

OpenSCAD je 3D software, který umožňuje uživatelům vytvářet 3D modely pomocı́ kódu. Tento kód se skládá z jazyka C++ a SCAD jazyka (Scripted CAD). Jazyk SCAD poskytuje uživatelům sadu příkazů pro tvorbu 3D modelů, jako jsou geometrické útvary, transformace atd. Tyto příkazy se pak kompilujı́ do kódu C++, který je interpretován OpenSCAD engine. Jedná se tedy o poměrně pokročilý software. Program doporučuji pro nadané žáky, kteří mají předchozí zkušenosti s programovánı́m.