Geogebra

GeoGebra je matematický software, který umožňuje práci s geometrickými objekty, jako jsou body, vektory, úsečky, kružnice a mnoho dalších. Může být použit pro vzdělávánı́ v matematice, fyzice a dalších předmětech. Software poskytuje interaktivní učební materiály a umožňuje také vytvářet vlastní modely a simulační scénáře. Je k dispozici pro různé platformy včetně Windows, Mac a Linux. Software podporuje export souboru ve formátu .stl, ale pouze v online verzi. Umožňuje uživatelům vytvořit 3D modely a exportovat je pro další úpravy nebo tisk. Není to však vhodný nástroj pro 3D modelovánı́, neboť primárně sloužı́ k vytvářenı́ matematických objektů a neobsahuje širší nabídku nástrojů pro modelovánı́. Program je dostupný v českém jazyce. Informaci o programu uvádíme pro zajímavost.
Dostupnost
www.geogebra.org