Robotka Zoe

Žáci upraví již stávající model robota podle své fantazie. Poté upraveného robota vytisknou, sestaví a naprogramují. Robotka Zoe vám zůstane v učebně a můžete tak učit děti blokové programování zábavnou formou.

Tento projekt jsem s žáky tvořila na hodinách kroužku a zapojila se do programu Průša do školy. Odměnou nám byla 3D tiskárna MK3 i3.